УКРАЇНА

МАР’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ, КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік

 

На підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України

сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Установити:

- загальний обсяг сільського бюджету на 2017 рік в сумі 2518700 грн.

- обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі  2390000    грн., спеціального фонду бюджету  128700 грн.( додаток № 1).   

2.   Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік в сумі  2518700 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 2390000 грн., видатків спеціального фонду бюджету у сумі 128700 грн. за  головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3.  Затвердити перелік обʼєктів  на які буде  використано  бюджет розвитку :  апарат сільської ради  100000 грн. (капітальний ремонт адмінбудівлі).

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у            сумі 47800  грн.

5.   Головному розпоряднику коштів -  сільському бюджету, у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках,  здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень  сільського бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансування, власності, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молодіжної політики та діяльності ради. Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки по головних розпорядниках коштів сільського бюджету проводиться виключно за рішенням сесії сільської ради.

6. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на   2017  рік за їх економічною структурою:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;

 – нарахування на заробітну плату;

 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 – забезпечення продуктами харчування;

 – оплата енергоносіїв;

 – поточні трансферти  місцевим бюджетам

 -- поточні трансферти населенню

7.     Розпоряднику коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.    Надати право головному розпоряднику коштів – сільському голові укладати угоди:

          -  на отримання короткотермінових позик у розмірі 1/12 від затвердженої суми доходів загального фонду для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання сільського бюджету з фінансово-кредитними установами та Державним казначейством України які направляти на захищені статі;

          -   щодо передачі  та отримання субвенції.

      9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань                 бюджету, фінансів і власності.

 

 

 

Сільський голова                                                    О.Тененика