Перелік адміністративних послуг

 

Найменування суб’єкта надання адміністра-тивної послуги   

Назва адміністра-тивної послуги   

Розмір плати (адміністратив-ний збір) за надання адміністратив-ної послуги( у разі надання на платній основі)         

Результат

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Виготовлення та посвідчення заповітів (крім секретних)        

0,85 грн.        

Видача заповіту   

ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/5

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Засвідчення вірності копій(фотокопій) документів і виписок із них        

0,17 грн   

Видача документа    

ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/

Виконком Мар’янівської

сільської ради    

Засвідчення справжності підпису на документах      

0,34 грн

Видача документа    

ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/

Виконком Мар’янівської сільської ради

Виготовлення та посвідчення довіреностей (крім довіреностей на право розпорядже-ння нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядже-ння коопера-тивними правами та довіреностей на користу-вання та розпорядже-ння транс-портними засобами)   

0,34 грн   

Видача довіреності    

ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Видача дублікату нотаріально посвідченого документа   

0,51 грн   

Видача дублікату    

ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих            комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб   

0,85 грн-державне мито, 50 грн - технічні послуги за урочисту реєстрацію шлюбу   

Видача свідоцтва про шлюб   

Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Реєстрація народження та видача свідоцтва про народження  

Безоплатно 

Видача свідоцтва про народження    

Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Рестрація смерті та видача свідоцтва про смерть 

Безоплатно

Видача свідоцтва про смерть    

Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866

 Виконком Мар’янівської сільської ради    

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

Безоплатно

Видача рішення   

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.2009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність  

 Безоплатно    

Видача затверджувального рішення    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо передачі земельної ділянки у власність   

Безоплатно 

Видача рішення   

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Затвердження матеріалів технічної документації щодо передачі земель ної ділянки у власність    

Безоплатно

Видача затверджувального рішення    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.2009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки    

Безоплатно 

Видача затверджува-льного рішення    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Викопіюва-ння зі схеми формування території Мар’янівсь-кої сільської ради  

Безоплатно

Видача копії    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.2009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Викопіюва-ння з генеральних планів населених пунктів Мар’янівсь-кої сільської ради    

Безоплатно 

Видача копії    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради  

Викопіюва-ння зі схеми економічного планувально-го зонування Мар’янівсь-кої сільської ради    

Безоплатно

Видача копії    

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Видача витягів з рішень засідань виконкому та сесії сільської ради    

Безоплатно 

Видача витягу із рішення    

ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Видача довідок різного змісту    

Безоплатно

Видача довідки   

   ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР; Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487
1076

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Видача характерис-тик   

Безоплатно 

Видача характеристики   

ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР; Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487
1076

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Видача виписки з погосподарської книги    

Безоплатно 

 Видача виписки   

Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487 1076

Виконком Мар’янівської сільської ради    

Надання відповіді на запити щодо отримання публічної інфомації   

Безоплатно до 10 сторінок   

Надання інформації   

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ

 


Сільський голова                                                    О. Тененика