Інформаційні картки


                                              Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Реєстрація народження  та видача свідоцтва про

                                                   народження 
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради__________________
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні від 28.12.2010 р. № 1371/1866
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)
Умови отримання адміністративної послуги
8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:   

1.паспорти
2.медичне свідоцтво про народження 
3.свідоцтво про шлюб
4.заява про встановлення батьківства
5. заява матері 
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно
У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у  день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:   

 1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.

14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
     
            Сільський голова                                                     О. Тененика
                                              Інформаційна картка
                                            адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Реєстрація смерті  та видача свідоцтва про смерть
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради_______
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні від 28.12.2010 р. № 1371/1866
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)
Умови отримання адміністративної послуги
8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:  

 1.паспорти
2.медичне свідоцтво про смерть
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно
У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги  

  1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     

                   Сільський голова                                                     О. Тененика


                                                   

                                                Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

                   Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

                               відведення земельної ділянки у власність


                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради_
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)
Умови отримання адміністративної послуги
8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них :

1.заява
2. копія паспорта
3 копія ідентифікаційного номера
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно
У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги  

1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                 Сільський голова                                                     О. Тененика
                                       

                                                Інформаційна картка

                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження  проекту землеустрою щодо відведення                                                земельної ділянки у власність
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради__
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 

1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
              Сільський голова                                                     О. Тененика

                                                    

Інформаційна картка
 адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

  Надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки у власність
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради___
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них :

1.заява
2. копія паспорта
3 копія ідентифікаційного номера
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно
У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
     Сільський голова                                                     О. Тененика


                                             Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження  технічної документації щодо відведення                                           земельної ділянки у власність
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради_____
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно
У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.

14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
     Сільський голова                                                     О. Тененика


                                           

  Інформаційна картка
  адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради____
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:
4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
               Сільський голова                                                     О. Тененика
 

                                                 Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                   Викопіювання зі схеми формування території Мар’янівської                                                     сільської ради 
                                       (назва адміністративної послуги)
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради_____
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит.
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:
11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.

14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                        Сільський голова                                                 О. Тененика


                                                 Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                  Викопіювання з генеральних планів населених пунктів                                                      Мар’янівської  сільської ради                                                                                                (назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради___
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                Сільський голова                                                     О. Тененика

                                                 Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                  Витяги із рішень засідань виконкому та сесії сільської ради   

                                (назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради___
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 280/97-ВР 
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:

11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративно1ї послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством 
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги  :

1.подання заявником неповного переліку документів 
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                    Сільський голова                                                     О. Тененика


                                                 Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                                               Довідки різного змісту 
                                          (назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради____
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26, Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах.
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:

11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги :

   1..недостовірність інформації
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                     Сільський голова                                                     О. Тененика


                                                 Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                                   Характеристика на мешканців села

                                       (назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради__
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26, Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах.
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    ---
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                   Сільський голова                                                     О. Тененика                                               Інформаційна картка
                                              адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)
                                    Виписка з погосподарської книги

                                       (назва адміністративної послуги)
 
виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради___
                     (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги    26240 Кіровоградська області, Маловисківський р-н с.Мар’янівка про-т Ілліча,22

2.    Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги    Понеділок – П’ятниця  з 8.00-12.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги    4-35-74 : факс 5-45-44 
marjanivka_rada@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України     Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 4871076
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги    
11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:

11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги   

1..недостовірність інформації
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка     
 
                     Сільський голова                                                     О. Тененика